DE RODE DRAAD

DE RODE DRAAD

Kennis is macht. Het brengt ons verder in ons bewustzijn en ons handelen. Hoe vaak ben jij in dit leven al met je hoofd tegen de muur gestoten, omdat je simpelweg niet wist waar je zelf behoefte aan hebt, waarom je bepaalde keuzes maakt of wat de achterliggende reden van jouw zelfsabotage is?

En hoe énorm zou je geholpen zijn als je deze kennis over jezelf bezat?

Dat klinkt inderdaad precies zoals het is: ik kan jou die leidraad bieden.
Mijn rode (lei)draad in mijn werk zijn Feng Shui en de Chinese astrologie Nine Star Ki. Of ik je nu mag
helpen met je woning, garderobe of het verkrijgen van inzicht in jezelf en andere levensvragen,
deze Oosterse kennis helpt mij jou dichter bij jezelf te brengen.
Aan de hand van jouw geboortedatum, -tijd en -plaats bepalen we jouw blauwdruk, jouw leidraad. Dit is de basis van waaruit we verder gaan werken en kun je een keuze maken uit de specialismen, de drie hangers, die ik je te bieden heb.

 

FENG SHUI

Eenvoud siert de mens en de woning, 'Less is more’. De benaderingswijze en de achtergrond van Feng Shui is gelijk aan: ‘In harmonie zijn met de natuur’. Balans en harmonie zijn van fundamenteel belang om goed te functioneren.

Feng Shui richt zich op de ruimte om ons heen. Dat gaat van de plek waar een gebouw staat tot de individuele ruimtes binnen dat pand.

Uit ervaring weten we dat de ene ruimte goed aanvoelt en de andere een gevoel van onbehagen geeft zonder dat we de oorzaak hiervan weten. De indeling van een ruimte, de gebruikte kleuren, verlichting, meubels e.d. hebben een grote invloed op de mens. Feng Shui streeft ernaar om in de ruimte een harmonieuze energiestroom te creëren waardoor je als bewoner meer in balans bent en er beter tot je recht komt. Dit kan vaak al met behulp van eenvoudige, praktische oplossingen.

Feng Shui is een eeuwenoude Chinese filosofie die gebaseerd is op de vijf elementen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Elk element ‘houdt van’ bepaalde kleuren, vormen en materialen en heeft ook weer een bepaalde afkeer van andere kleuren, vormen en materialen.

Bij Feng Shui huisinrichting gaan we ervan uit dat het gebruik van de juiste kleuren, vormen en materialen op de juiste plekken in de woning, in het interieur harmonie en evenwicht en daarmee energie realiseert in de woning. De woning wordt als het ware optimaal ondersteund door de inrichting en dat ervaar je als bewoner.

Feng Shui gaat er ook vanuit dat de woning, ons interieur, een spiegel is van wie wij zijn. Met andere woorden, de wijze waarop een woning al dan niet wordt ingericht, onderhouden en gekoesterd zegt ook iets over onze persoonlijkheid en onze levensissues.

Zo heeft Feng Shui negen levensaspecten gekoppeld aan de woning en/of werkruimte en zegt elk vlak in de woning iets over jou en jouw levensissues.

Feng Shui zorgt er uiteindelijk voor dat de woning een ‘oplaadpunt’ is. Het is een plek die uitnodigt en waar je graag wilt zijn.

Feng Shui en Nine Star Ki (Chinese astrologie) zijn instrumenten die ingezet kunnen worden om de actuele stand van zaken in je leven op te maken, om te ontdekken of en waar het evenwicht mogelijk verstoord is.

Door middel van praktische adviezen ten aanzien van jezelf en de ruimte waarin je je beweegt, kan dit evenwicht hersteld worden.

FENG SHUI EN NINE STAR KI

Balans en harmonie zijn van fundamenteel belang om goed te functioneren. Feng Shui en Nine Star Ki zijn instrumenten die ingezet kunnen worden om de actuele stand van zaken in je leven op te maken, om te ontdekken of en waar het evenwicht
mogelijk verstoord is. Door middel van praktische adviezen ten aanzien van jezelf en de ruimte waarin je je beweegt, kan dit evenwicht hersteld worden.
Zowel Feng Shui als Nine Star Ki vinden hun oorsprong in China en worden er al ruim 4000 jaar beoefend. Ook in het Westen is steeds meer interesse voor deze manier van kijken. Zowel voor woningen als bedrijfsgebouwen.
Chinese astrologie (Nine Star Ki) gaat net als Feng Shui uit van het principe dat alles in de kosmos verbonden is door een voort-durende energiestroom, Ki of Chi. Beide werken met de vijf elementenleer en de relatie waarin deze elementen (Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water) tot elkaar staan. Door het optimaliseren van de Chi stroom wordt het welbevinden van de mens bevorderd.

CHINESE ASTROLOGIE NINE STAR KI

Nine Star Ki is één van de oudste vormen van astrologie in de wereld en wordt op meerdere manieren ingezet. Met behulp van je geboortedatum, -tijd en -plaats geeft Nine Star Ki je inzicht welke van de vijf elementen Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water bij jou horen.
De specifieke eigenschappen van deze elementen en hun onderlinge relatie verklaren waar je kracht en je valkuilen zitten. Hoe je kunt groeien door de ontbrekende schakels te ontwikkelen.
Hoe de interactie met je medebewoners of collega's verloopt en waarom. Maar ook hoe het komt dat je je in een ruimte of op een bepaalde plek minder goed kunt voelen. En wat je eraan kunt doen om dat te verhelpen.
Bij een Feng Shui analyse wordt Nine Star Ki gebruikt om de bewoner in relatie tot het huis te plaatsen en een op de persoon gericht advies op maat te geven.

CHINESE ASTROLOGIE NINE STAR KI

Nine Star Ki is één van de oudste vormen van astrologie in de wereld en wordt op meerdere manieren ingezet. Met behulp van je geboortedatum, -tijd en -plaats geeft Nine Star Ki je inzicht welke van de vijf elementen Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water bij jou horen.
De specifieke eigenschappen van deze elementen en hun onderlinge relatie verklaren waar je kracht en je valkuilen zitten. Hoe je kunt groeien door de ontbrekende schakels te ontwikkelen.
Hoe de interactie met je medebewoners of collega's verloopt en waarom. Maar ook hoe het komt dat je je in een ruimte of op een bepaalde plek minder goed kunt voelen. En wat je eraan kunt doen om dat te verhelpen.
Bij een Feng Shui analyse wordt Nine Star Ki gebruikt om de bewoner in relatie tot het huis te plaatsen en een op de persoon gericht advies op maat te geven.